The Association of Lower Silesia Country Life is a charitable, non profit organization formed in 2015.

The aim of the Association is to revitalise our historic and cultural heritage by the promotion of the socio - economic development of rural and urban Lower Silesia with particular emphasis on those areas of the economy that are related to tourism and the promotion of the region of Lower Silesia in Poland.

 

Members of the board:

President David Ackroyd

Deputy President Malvina Niczyporuk

Treasurer Dorothy Rogula-Ackroyd

Secretary Mateusz Rusinek

Board Member Antoni Jackiewicz

Audit Committee Katarzyna and Pawel Borowski and Ryszard Tomon

We will be very grateful to receive donations to assist in the support of the association 

Our bank account name: Association of Lower Silesia Country Life.

Bank. PKO BP SA Lwowek Slaski, 59-600, Poland.

IBAN NUMBER: PL42 1020 2124 0000 8202 0176 0610.

SWIFT BPKOPLPW

Stowarzyszenie Lower Silesia Country Life jest charytatywna organizacja, zalozona w roku 2015.

Celem Stowarzyszenia Lower Silesia Country Life jest odrodzenie historycznego i kulturowego dziedzictwa narodowego oraz promocja i wspieranie rozwoju spoleczno – gospodarczego obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich Dolnego Slaska ze szczególnym uwzglednieniem tych dziedzin gospodarki, które sa zwiazane z turystyka oraz promocja regionu Dolnego Slaska w Polsce i na swiecie.

Nr KRS 0000 560483

Czlonkowie zarzadu:

Prezes  David Ackroyd

Zastepca prezesa  Malwina Niczyporuk

Skarbnik  Dorota Rogula-Ackroyd

Sekretarz  Mateusz Rusinek

Czlonek Zarzadu  Antoni Jackiewicz

Komisja Rewizyjna  Katarzyna i Pawel Borowscy oraz Ryszard Tomon

Bedziemy bardzo wdzieczni za kazdy hojny gest na rzecz naszej organizacji : ) 

Nasze konto: Stowarzyszenie Lower Silesia Country Life, PKO BP SA Lwowek Slaski, nr rach. : 42 1020 2124 0000 8202 0176 0610 .

Transakcje z kont zagranicznych z wykorzystaniem kodu SWIFT BPKOPLPW.

Pobierz statut stowarzyszenia w PDF

Pobierz deklaracje czlonkowska w PDF